Tôn sóng poly độ dày 0.8mm ngang 0.86 mét dài 2.4 mét