Bảng mã màu poly bảo hành 10 năm có phủ UV

Bảng mã màu tấm poly đặc ruột
Bảng mã màu tấm poly rỗng ruột